menu dblex
6bihang
inlägg
7allegat
tillägg
8handling
9följebrev
10supplement
12verifikation