menu dblex
4from
6gudlig
lagisk
7ortodox
8bornerad
fanatisk
religiös
9fromlande
förljugen
skenhelig
10intolerant
oförsonlig
11gudsnådelig
hypokritisk
12trångbröstad