menu dblex
2ge
4inge
lära
5vålla
6bereda
injaga
intala
skänka
7inblåsa
ingjuta
meddela
8förmedla
inplanta
intrumfa
tillfoga
tillägna
9bibringas
genomsyra
undervisa