menu dblex
8faktiskt
förvisso
förvisst
9onekligen
veterligt
10påtagligen
veterligen
13obestridligen
otvivelaktigt
uppenbarligen
14ovedersägligen