menu dblex
3god
4dryg
stor
5redig
6duktig
faslig
viktig
7kraftig
rundlig
8ansenlig
avsevärd
9betydande
betydligt
väsentlig
10försvarlig
12aktningsvärd
15anmärkningsvärd