menu dblex
3slå
4inta
kuva
5dämpa
hålla
hämma
kväsa
kväva
lugna
styra
tygla
tämja
6erövra
tvinga
7besegra
forcera
8behärska
bemästra
moderera
nedkämpa
9underkuva
övermanna
övervinna
10övertrumfa
11undertrycka
överväldiga
12oskadliggöra