menu dblex
5tveka
tänka
6beakta
7besinna
8begrunda
behjärta
överväga
9överlägga
10överblicka