menu dblex
4söka
5bedja
tigga
vädja
6anropa
beveka
7beediga
besvära
uppmana
utdriva
8bestorma
bönfalla
frammana
fördriva
uppkalla
övertala
9uppfordra
10exorcisera
12bortbesvärja
frambesvärja