menu dblex
3bry
jox
sjå
vad
4bråk
grej
gård
gärd
göra
kneg
knog
kors
last
möda
omak
onus
slit
släp
stök
5börda
tunga
tyngd
6appell
arbete
bestyr
elände
hinder
hämsko
klagan
mackel
obehag
omsorg
7bryderi
krångel
motgång
olämpor
sjukdom
strävan
traggel
trassel
trubbel
8bekymmer
friktion
huvudbry
klagomål
knegande
missnöje
servitut
strapats
trångmål
9motgångar
olägenhet
svårighet
vedermöda
10förargelse
motigheter
strapatser
11klagoskrift
tråkigheter
12besvärlighet
överklagande
14besvärligheter
vedervärdighet
15förtretligheter
16vedervärdigheter