menu dblex
6anropa
7anfalla
ansätta
belägra
besvära
8anstorma
besvärja
9överfalla
10bombardera