menu dblex
3råd
6beslut
7stadgar
villkor
ändamål
8livskall
statuter
10reglemente
11bestämmelse
proposition
13dispositioner