menu dblex
4avse
foga
leda
råda
säga
utse
ägna
5anslå
förmå
offra
ordna
spika
styra
sätta
välja
6anvisa
avgöra
avtala
fixera
härska
inviga
regera
skicka
skriva
stadga
utröna
åsätta
7befalla
besluta
bestämd
betinga
bevilja
diktera
fastslå
hänföra
påbjuda
påverka
reglera
utfästa
utsätta
8begränsa
behärska
beteckna
dirigera
förlägga
förordna
ordinera
tillämna
tillärna
9bestämmas
definiera
dekretera
designera
destinera
disponera
examinera
fastlägga
föranleda
förelägga
förorsaka
klarlägga
precisera
resolvera
stipulera
öronmärka
10fastställa
föreskriva
konstatera
11determinera
identifiera
känneteckna
specificera
12klassificera
predestinera
överenskomma
13diagnostisera
förutbestämma
karakterisera