menu dblex
6skärpa
7fasthet
visshet
8säkerhet
9stränghet
10eftertryck
11noggrannhet
12beslutsamhet