menu dblex
4djur
5odjur
skurk
sälle
åbäke
6bjässe
hejare
koloss
lymmel
7baddare
grobian
huggare
kanalje
monster
rackare
8vidunder
vilddjur
9omänniska
11skräckfigur