menu dblex
3dov
hes
4matt
skum
svag
5oklar
tjock
6belagd
dimmig
dunkel
dämpad
fuktig
suddig
7grumlig
mystisk
töcknig
8förtäckt
inåtvänd
klanglös
maskerad
viskande
9drömmande
halvkvävd
10fördunklad
11frånvarande
undertryckt
12förbehållsam
14tillbakahållen
16svårgenomskådlig