menu dblex
5artad
danad
skapt
6funtad
skapad
8inrättad
9beskaffat
10disponerad
sammansatt
11konstruerad
13konditionerad