menu dblex
3äga
ägo
4gods
hävd
land
makt
vård
5domän
6biland
koloni
mandat
område
ägande
ägodel
7domäner
egendom
innehav
lydrike
parcell
provins
8dominion
imperium
rådighet
samvälde
ägodelar
10herravälde
landområde
possession
11förpaktning
protektorat
12besittningar
possessioner
tillhörighet