menu dblex
4band
bräm
folk
pynt
stam
5galon
stall
stock
6besats
besäts
boskap
snören
volang
7galoner
kreatur
manskap
prydnad
revärer
skoning
spetsar
trupper
8garnison
garnityr
personal
vokalist
9bemanning
broderier
garnering
10dekoration
ockupation
11applikation
djurbestånd
12kreatursstam
14rollfördelning
rollinnehavare