menu dblex
2ta
3dra
4båda
måla
mäla
säga
taga
yppa
5delge
dikta
nämna
påstå
tälja
uppge
6anföra
kåsera
omtala
vittna
7delgiva
förmäla
meddela
servera
skildra
uppgiva
upplysa
8berättas
förklara
förkunna
förtälja
redogöra
referera
relatera
uttrycka
9omförmäla
10framställa
rapportera
överbringa