menu dblex
4kall
klok
slug
6listig
nykter
7taktisk
8politisk
ränkfull
självisk
småaktig
9egoistisk
försiktig
intrigant
nogräknad
10egennyttig
kallblodig
planmässig
raffinerad
spekulativ
strategisk
stämplande
välbetänkt
11diplomatisk
målmedveten
underfundig
12streberaktig
utspekulerad
13machiavellisk