menu dblex
6avsedd
avvägd
8studerad
uträknad
överlagd
10planmässig
utstuderad