menu dblex
3van
5mogen
säker
6driven
gillad
härdad
probat
7erfaren
8förfaren
pålitlig
10patenterad
13tillförlitlig