menu dblex
5lasta
smäda
7baktala
förtala
8bakdanta
9nedsvärta