menu dblex
3yta
ärg
4imma
rost
skum
5hinna
lager
lasyr
mossa
skorv
stoft
6beslag
patina
skorpa
skovor
8överdrag
9anlöpning
10belastning
12förstärkning
15förtöjningsring