menu dblex
2ta
3klä
4vika
5fasta
hölja
kräva
tinga
täcka
uppta
ådöma
6bevisa
fanera
påvisa
styrka
7förhyda
garnera
inlägga
markera
pålägga
upptaga
8bekräfta
beläggas
bestyrka
förgylla
9reservera
verifiera
överdraga
överkläda
övertäcka
10underbygga
11dokumentera