menu dblex
5fästa
gilla
svära
6avgöra
bejaka
betyga
bevisa
intyga
klubba
styrka
stärka
stödja
vittna
7befästa
belägga
besanna
besegla
erkänna
fastslå
8besannas
bestyrka
bevittna
parafera
vidimera
vitsorda
9affirmera
attestera
bekräftas
stadfästa
verifiera
10fastställa
konfirmera
konstatera
legalisera
ratificera
underbygga
ådagalägga
11auktorisera
sanktionera