menu dblex
3sug
4krav
tarv
5begär
6önskan
7anspråk
längtan
8nödtorft
nödtvång
åstundan
10användning
naturbehov
11behövlighet
efterfrågan
förnödenhet
12nödvändighet
13behovsartikel
17nödvändighetsvara