menu dblex
3box
bur
hus
kar
tub
4back
burk
dunk
holk
häck
kärl
låda
mått
silo
tank
urna
5blåsa
brunn
kanna
kruka
lägel
panna
skrin
6ampull
patron
7bassäng
cistern
hämtare
kammare
kassett
magasin
samlare
8cylinder
hålighet
9container
emballage
recipient
reservoar
10damejeanne
12tillbringare