menu dblex
4köld
sans
tukt
6balans
7styrsel
8fattning
kontroll
stoicism
styrning
9besinning
disciplin
kontenans
10herravälde
11måttfullhet
själsstyrka
12sinnesstyrka
13sinnesjämvikt
självkontroll
14självbesinning
självdisciplin
återhållsamhet
16självbehärskning