menu dblex
7grubbel
9besinning
fundering
reflexion
10eftertanke
funderande
meditation
11betraktelse
funderingar
spekulation
övervägande
12betänksamhet
13kontemplation
15eftertänksamhet