menu dblex
5gräns
spärr
6förbud
hinder
7brister
skranka
8skrankor
9förbehåll
minskning
reduktion
10limitation
11avknappning
restriktion
12förträngning
inskränkning
inskränkthet
13begränsningar
14ofullkomlighet