menu dblex
3bud
håg
4lust
smak
åtrå
5aptit
behov
drift
lusta
tycke
törst
vilja
6brånad
hunger
kärlek
kättja
köttet
libido
älskog
önskan
7böjelse
lidelse
lystnad
längtan
passion
traktan
8trängtan
åstundan
9begärelse
glupskhet
10benägenhet