menu dblex
4lejd
6frihet
7dispens
lättnad
8lindring
räddning
9frälsning
10absolution
frigörelse
fritagande
islossning
11avhjälpande
frikallande
frikallelse
förlossning
återlösning
12emancipation
14vederkvickelse