menu dblex
4rätt
6billig
giltig
lovlig
riktig
rimlig
skälig
7behörig
grundad
korrekt
legitim
rättvis
8befogade
9föranledd
kompetent
motiverad
rättmätig
10berättigad
föranlåten
välgrundad