menu dblex
6fläcka
kränka
oskära
skymfa
skända
smutsa
vanära
våldta
7besudla
8besmitta
förnedra
9nedsvärta
11prostituera