menu dblex
4real
7aktuell
belägen
faktisk
varande
verklig
9nuvarande
10närvarande
11existerande
förefintlig
tillgänglig
12förekommande
föreliggande
16förhandenvarande