menu dblex
5hälsa
skick
9tillstånd
11disposition
13välbefinnande
14hälsotillstånd