menu dblex
3mur
4borg
fort
vall
värn
5skans
6bunker
redutt
7bastion
bålverk
försvar
kastell
8barrikad
blockhus
citadell
kasematt
palissad
9bröstvärn
12befästningar
förskansning
försvarsverk
13fortifikation
fästningsverk