menu dblex
3hal
5fager
falsk
osann
6dubbel
fiktiv
fåfäng
oärlig
trolös
7oredlig
oriktig
otrogen
sviklig
8gäckande
overklig
svekfull
9fraudulös
förrädisk
försåtlig
jesuitisk
lögnaktig
ohederlig
opålitlig
skenfager
10bedrägligt
delusorisk
illusorisk
samvetslös
skurkaktig
11bestickande
förvillande
missledande
missvisande
osannfärdig
12vilseledande
13dubbelbottnad
14otillförlitlig