menu dblex
2
4grov
grym
mörk
ofin
vild
6bondsk
brutal
tölpig
7hednisk
obildad
ohyfsad
smaklös
stillös
8oborstad
primitiv
utländsk
9främmande
förfärlig
ogudaktig
okristlig
omänsklig
10kakofonisk
oharmonisk
outvecklad
stilvidrig
11hårdhjärtad
okultiverad
språkvidrig
12missljudande
ociviliserad