menu dblex
3duk
4fana
6flagga
rubrik
7standar
8härmärke
9banderoll
härtecken
sinnebild
10fälttecken