menu dblex
3ban
led
liv
väg
4bank
fack
kosa
kurs
lopp
pist
rutt
räls
röja
spår
stig
trad
turf
varv
yrke
5arena
jämna
krets
linje
runda
stråt
stybb
trade
öppna
6bereda
omlopp
område
7banvall
järnväg
karriär
stadion
8dansbana
riktning
vandring
9kretsgång
löparbana
vädjobana
yrkesgren
10arbetsfält
rännarbana
störtränna
utveckling
verksamhet
11levnadslopp
12idrottsplats
tävlingsbana
13jordevandring
järnvägslinje
14transportlinje
17verksamhetsområde
20hästkapplöpningsbana