menu dblex
3frö
gry
rot
5anlag
debut
grodd
grund
källa
linda
start
vagga
6ansats
anslag
embryo
ingång
morgon
prolog
upphov
7antydan
avspark
födelse
genesis
gryning
inbrott
ingress
inträde
tröskel
uppslag
upptakt
uvertyr
öppning
8ouvertyr
rudiment
uppkomst
ursprung
öppnande
9grundplåt
initiativ
inledning
preludium
10begynnelse
uppränning
11spelöppning
upprinnelse
12introduktion
tillblivelse
underbyggnad
utgångspunkt
13tillstymmelse
16anknytningspunkt