menu dblex
4krum
skev
sned
vind
5bågig
hugad
hågad
krökt
kutig
livad
manad
6buktig
krokig
sinnad
svängd
7benägen
lutande
upplagd
8nedtyngd
9bågformig
10disponerad
hopsjunken