menu dblex
4fasa
6rädsla
ångest
7farhåga
fruktan
8bekymmer
9byxångest
13förskräckelse