menu dblex
4sund
5bärig
solid
stark
valid
6giltig
riktig
stabil
7bärande
hållbar
lönande
8hållfast
9motiverad
10livsduglig
välgrundad
11flytkraftig
inbringande
livskraftig
lyftkraftig
12vinstgivande