menu dblex
4bröd
föda
5skörd
6näring
7utkomst
8brödföda
existens
levebröd
nödtorft
räddning
9assistans
bogsering
frälsning
uppehälle
10inbärgning
11försörjning
livräddning
undsättning