menu dblex
4reva
5beslå
hösta
rädda
säkra
6bevara
bärgas
frälsa
inhåva
minska
sjunka
skörda
7inbärga
inhösta
8undsätta
9assistera
10tillvarata