menu dblex
3flo
fot
koj
4fåra
säng
5grund
läger
6botten
sockel
7ballast
barlast
8bäddning
sovläger
sovplats
underlag
9fundament
liggplats
nattläger
sängplats
viloläger
10stapelbädd