menu dblex
3dal
fat
4kärl
lock
skål
tråg
5bunke
sänka
6cymbal
kittel
pelvis
7bassäng
cistern
8flodfåra
grytlock
underliv
9bäckenben
kitteldal
reservoar
11fördjupning